Alle molens in Noardeast Fryslân in rouwstand vanwege overleden molenaar

Op zondag 9 januari jl. is na een onverwacht ziekbed de Friese mounder Oane Visser te Hiaure overleden. Visser was een bekende naam in het Fries molenbeheer door zijn kennis, grote praktijkervaring en uitgesproken visie op het molenaarsvak.  De poldermolen van het Hantumerleech tussen Hantum en Hiaure, waar hij met het molenaarsvak van zijn vader opgroeide, runde hij ruim 25 jaar als professioneel vrijwillig molenaar voor Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel. De molen in ruststand net voorbij de midden, als teken van rouw voor een overledene in nabijgelegen dorp of stad is een oude traditie. Op initiatief van geestverwant en opvolger Marijn van Tilburg uit Dokkum staan deze week alle molens in de noordoosthoek in de rouwstand. Een eerbetoon aan de laatste ‘mounder’ van Hantum. Oane Visser werd 77 jaar.     

Wilt u graag eens een kijkje nemen in onze kerk?

De sleutel is te bevragen bij Camping "De Terp" schuin tegenover de kerk of bij     een van de bestuursleden genoemd op de pagina: Over Ons

Kunt u orgelspelen?  Dan nodigen wij u graag uit dit op ons orgel te doen.

Voor informatie over activiteiten in en rond de kerk, klik op: Activiteiten

Wilt u ons werk steunen?                                                                                                        Ons bankrekeningnummer is: NL45 RABO 03 0785 1249

 

Ook dit jaar doen wij weer mee met het Oargelpaad

Zaterdag 17 juli was de eerste dit jaar en er komen nog orgelbespelingen op zaterdag 31 juli om 14.30 uur en op 14 augustus om 16.30 uur. Zaterdag 28 augustus tenslotte nog maar liefst drie keer: 13.30 uur, 15.30 uur en 16.30 uur. Komt u gerust eens luisteren, toegang is gratis.

 

Drinkwater nodig? Aan de noordgevel van de kerk vindt u een buitenkraan.

Overnachten in de kerk?                                                                                    Ook de kerk van Hiaure is dit jaar een Refugio. Dat is een overnachtingsplaats voor pelgrims. Daartoe werken wij samen met de Stichting Santiago aan het Wad die nieuwe pelgrimsroutes in het Friese landschap organiseert. Samen met de Kulturele Haadstêd 2018 gaat dat dit jaar onder de vlag Camino der Lage Landen. Pelgrims kunnen onderdak krijgen in kerken aan de route waar zij langs trekken. Voor meer info www.santiago.nl  Reserveren overnachting voor pelgrims: 0519-220104 of 0519-292787

Bekijk hieronder nog eens de documentaire over molenaar Oane Visser

Hartelijk welkom op de website van de Stichting Vrienden van de kerk Hiaure.

Kijkt u gerust even rond.

Ondertussen kunt u op veel pagina's een passend geluidsfragment aanzetten door op de  afbeelding te klikken.

De orgelfragmenten zijn merendeels op ons eigen orgel gespeeld door Bas Westerhof en opgenomen door Erik Pothast, beiden vaste bezoekers van een B&B alhier.

Hieronder vindt u Preludium nr 1 (Bach) gespeeld door Koetshuisgast Cornelia Buijs-Dragusin, from Australia.