ANBI-status

Goede doelen moeten voldoen aan wettelijke eisen om het mogelijk te maken dat donateurs hun bijdragen aan de betreffende instelling fiscaal gunstig kunnen compenseren. Hiertoe moeten die instellingen de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) - status hebben.

De Stichting Vrienden van de kerk te Hiaure heeft de ANBI-status verworven en wel met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2014.

Bovendien is de Stichting aangemerkt als Culturele ANBI, waardoor onze donateurs onder bepaalde voorwaarden hun gift nog extra kunnen compenseren.


Hiernaast vindt u links naar de diverse documenten die voor de ANBI-status vereist zijn.

De Stichting is ingeschreven bij de KvK te Leeuwarden onder nummer 01085386.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit drie personen zoals genoemd op de pagina "over ons". Zij vervullen hun taak geheel belangeloos en zonder enige vorm van beloning.