Het dorp

Samen met Dorpsbelang en vele enthousiaste dorpsgenoten zijn we bezig met het archiefproject.

De bedoeling is zoveel mogelijk historie van Hiaure bij elkaar te brengen en te ontsluiten.

Een voorlopig resultaat vindt u door hier te klikken op: het archief

Gegevens van kerk en kerkhof vindt u door te klikken op: hantumerwei 4

De kerk

De kerk is gebouwd in 1869 op de fundamenten van een middeleeuws kerkje wat vanwege de slechte staat daarvoor is afgebroken.

In de gevel staat een stichtingssteen met de namen van de kerkvoogden P.J. Idsardi, S.R. Pijpstra en S.L. Banga. In de kerk is een grafsteen te vinden van de eerste predikant van Hiaure, namelijk Gerlarius Habbema, die in 1665 overleed op bijna 30-jarige leeftijd.

Bijzonder is dat noch aan het exterieur noch aan het interieur sinds de bouw iets van betekenis is veranderd.

De kerk dankt zijn status als rijksmonument (nr 38702) aan de 15e eeuwse klok en enkele 17e eeuwse grafstenen op het kerkhof.

Hiernaast ziet u nog een afbeelding van de middeleeuwse voorganger.

Een aardig neveneffect van onze verbouwingsplannen is dat wij hiervoor een bouwhistorisch onderzoek hebben moeten laten verrichten. Dit resulteerde in een interessant rapport dat u hier kunt inzien:  Schiphof definitief rapport

Voor liefhebbers is er extra informatie te vinden in het rapport van de archeologe: evaluatierapport archeologe en in haar eindrapport: eindrapport archeologe .      Ook geven we hier nog een overzicht van oude zerken die in en rond de kerk liggen: teksten op grafstenen 1600-1700

En natuurlijk mag op deze site het gedicht "De Lytse Jouwer" van A.M. Wybinga over de beroemdste dominee die in onze kerk heeft gestaan, namelijk Jan Simens Althuysen niet ontbreken. Klik hier:  gedicht 1936