De Stichting Vrienden van de kerk te Hiaure heeft ten doel "het beheren en
onderhouden van het kerkgebouw in Hiaure zodat dit zinvol kan blijven
functioneren in kerk en samenleving".

De stichting stelt het kerkgebouw zoveel mogelijk open, zoals op
zondagen van juli tot september. lndien u binnen wilt kijken en de kerk is
afgesloten, kunt u een sleutel telefonisch opvragen of ophalen bij één
van de onderstaande adressen of bij camping "de Terp" schuin tegenover de kerk.

De kerk kan gebruikt worden voor rouw- en trouwdiensten, maar ook
voor andere familiegelegenheden of culturele bijeenkomsten.

Verder organiseert de stichting twee maal per jaar een historische lezing
over een onderwerp dat met deze streek te maken heeft.

Graag staan we u te woord voor verdere informatie over onze kerk.

Pieter Bosch (voorzitter) van Kleffenswei 3 Raard tel. 0519-295297
Jacob de Hoop (penningmeester) De Wilgen 3 Hiaure tel.  0519-292787
Bert Barten (secretaris) Hantumerwei 18 Hiaure tel. 0519-220104
 

Donateur worden?

De stichting leeft geheel van giften en gaven en u bent dus van harte
welkom als donateur voor elk door u te bepalen bedrag.

Ons bankrekeningnummer is:

NL45 RABO 03 0785 1249

Klik hieronder om alles te lezen over onze ANBI-status