Alle molens in Noardeast Fryslân in rouwstand vanwege overleden molenaar

09-01-2022 11:35

Op zondag 9 januari 2022 is na een onverwacht ziekbed de Friese mounder Oane Visser te Hiaure overleden. Visser was een bekende naam in het Fries molenbeheer door zijn kennis, grote praktijkervaring en uitgesproken visie op het molenaarsvak.  De poldermolen van het Hantumerleech tussen Hantum en Hiaure, waar hij met het molenaarsvak van zijn vader opgroeide, runde hij ruim 25 jaar als professioneel vrijwillig molenaar voor Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel. De molen in ruststand net voorbij de midden, als teken van rouw voor een overledene in nabijgelegen dorp of stad is een oude traditie. Op initiatief van geestverwant en opvolger Marijn van Tilburg uit Dokkum staan deze week alle molens in de noordoosthoek in de rouwstand. Een eerbetoon aan de laatste ‘mounder’ van Hantum. Oane Visser werd 77 jaar.     

Hiernaast kunt u nog de documentaire bekijken over Oane en zijn molen.

Terug