Oosters Orthodoxe Kerk houdt erediensten in Hiauster kerk.

31-10-2020 11:44

Oosters Orthodoxe Kerk houdt erediensten in Hiauster kerk. 

De Friese parochie van de Oosters Orthodoxe Kerk is zondag 31 oktober van start gegaan met het houden van erediensten in onze Hiauster kerk. Daarmee is de zondagse eredienst terug in ons dorp. De Oosters Orthodoxe kerk van de heilige Panteleimon staat onder leiding van Priester Johan Visser uit Zwaagwesteinde en is een voortzetting van de kleinschalige in 1987 opgerichte Orthodoxe gemeenschap in Kollumerpomp. De erediensten zijn vol van liturgische rituelen. Ze vinden vooreerst twee maal per maand plaats op zondagochtend en zijn voor ieder toegankelijk, uiteraard met in acht neming van het actuele corona-protocol.

Terug