Opening van verbouwde kerk een echt feestje

21-12-2014 16:56

Ons verbouw- en renovatieplan is afgerond.

Zaterdagmiddag 20 december hebben velen van u het resultaat kunnen bewonderen. Het nieuwe baarhokje (snel bekijken want het was vreselijk weer) en de nieuwe verwarming (juist met dat weer wel heel erg behagelijk). Maar vooral natuurlijk de nieuwe toiletgelegenheid, het keukentje en binnen in de kerk de weer strakke muren. Onze voorzitter, Pieter Bosch, bedankte iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen. Alle gulle donateurs en de subsidieverstrekkers zijnde de Provinsje Fryslân (Plattelânsprojecten), de Meindersma-Sybenga Stichting, Rabobank Noordoost Friesland en de Kerkvoogdij Hantum e.o.

Maar vooral alle vrijwilligers die de afgelopen maanden bergen werk hebben verzet. In zijn functie als voorzitter van Dorpsbelang, maar voor ons ook als een van de top-vrijwilligers, onthulde vervolgens Oane Visser de eendenkorf die aan het plafond van de kerk is opgehangen. Dit is een herinnering aan de grootvader van Pieter Bosch, die belangeloos talloze van deze korven heeft gevlochten, en daarmee het financiële fundament voor de Stichting heeft gelegd.

Nadat Jacob de Hoop nog een presentatie van de verbouwing in vogelvlucht had gegeven kon de cateringsploeg haar en zijn werk gaan doen. Al met al een zeer geslaagde afronding van een mooi traject.

 

(Foto's hieronder van Henk Aartsma)

 

 

 

Terug