Priester Johan Visser overleden

15-11-2021 00:00

In memoriam Vader JOHAN VISSER (9 april 1975 - 15 november 2021)              

Vader Johan Visser was de laatste diaken die door aartsbisschop Gabriël, liefdevolle gedachtenis, tot priester werd gewijd.

 

Na zijn priesterwijding begon Vader Johan zijn priesterlijke taken als tweede priester in de communiteit van St. Panteleimon in Kollumerpomp (Provincie Friesland - Nederland), waaraan hij reeds als diaken verbonden was.

 

Deze gemeenschap werd gesticht door aartspriester Nikolaas Lucassen en zijn Matoesjka Johanna in hun huis op het platteland van de provincie Friesland. In 2019 moest Vader Nikolaas vanwege zijn gezondheid stoppen met het vieren van de liturgie in hun huis. Vader Johan was al begonnen met het zoeken naar een andere kerk voor de kleine groep orthodoxen in Friesland.

 

In 2020 vond hij in het dorp Hiaure, een paar kilometer van de oude stad Dokkum, een kerk die had toebehoord aan een hervormde gemeente, maar nu eigendom was van een stichting. Deze stichting was gereed om de orthodoxe gemeenschap, gewijd aan de 8e eeuwse broeder-missionaris Liudger, in staat te stellen er regelmatig de liturgie te vieren. De eerste Liturgie werd gevierd in Hiaure op 31 oktober 2020. Het beroep van Vader Johan - hij was timmerman - was zeer nuttig bij de aanpassing van de kerk aan de behoeften van de orthodoxe diensten. Met de actieve hulp van aartspriester Josef Sikora van de parochie van de H. Myrondraagsters te Breda, zijn biechtvader, was hij nog bezig met de vorming van deze nieuwe parochie, toen hij in de nacht van 14 op 15 november werd getroffen door een bloeding, die hem fataal werd.

 

Het spreekt vanzelf dat zijn vrouw, zijn kinderen, zijn vader, de parochianen van de H. Liudgerparochie in Hiaure en zijn medebroeders allen zeer bedroefd zijn over zijn plotseling en onverwacht overlijden.

 

Moge de Heer zijn goede dienaar verwelkomen in zijn Koninkrijk.  Eeuwige gedachtenis!

Terug