Zondag 15 februari weer een Friestalige dienst

01-03-2015 15:04

Ook deze maand hield het Frysk Oekumenysk Wurkferbân weer een Friestalige dienst in Hiaure. Voorganger was ds G.J.Hoogterp.

Hiernaast (onderaan) een orgelimprovisatie op gezang 170 dat die zondag op de liturgie stond, maar dan van Leo Ravensbergen.

Terug