Nieuws en Activiteiten

 • 23-05-2016 08:35

  Thema-avond "Naar een energie-neutrale gemeente in 2030"

  De PvdA afdeling Dongeradeel organiseerde vrijdagavond 20 mei 2016 in onze kerk een thema-avond over CO2 reductie. Er werd gesproken door wethouder Dongeradeel Albert van der Ploeg en door de heer Bouwe de Boer, energiecoördinator gemeente Leeuwarden. Tijdens de pauze verhuisde het gezelschap naar...

 • 02-05-2016 11:27

  Eerste zaterdag Kunst in de kerk

  Zaterdag 30 april 2016 is de eerste dag van een serie Kunst in de kerk geweest, georganiseerd door Anny Hoekema van camping de Terp.  Er werd geëxposeerd door Vloedhout (www.vloedhout.nl) en door Melissa Sijtsma.  

 • 16-02-2016 11:14

  Startbijeenkomst Hiauster Historiedagen gezellig verlopen

  De aftrap van de Hiauster Historiedagen op zaterdag 9-1-2016 is uiterst gezellig verlopen. Er was deze middag tevens gelegenheid het glas te heffen op het nieuwe jaar. Maar het hoofddoel van deze middag was zoveel mogelijk mensen te betrekken bij het tot stand komen van een archief van ons...

 • 01-12-2015 09:05

  Goed bezochte lezing over Dode Zee-rollen

  Donderdagavond 19 november 2015 hield Klaas van der Werf, theoloog en vertaler uit Buitenpost, een lezing over de Dode Zee-rollen.  De Friese Van der Werf promoveerde op wereldwijd onderzoek naar de Dode Zee-rollen. Met groot enthousiasme en ondersteund met authentieke dia’s, vertelde hij...

 • 13-11-2015 15:39

  Weer archeologie rond onze kerk

  Voor een groot landelijk onderzoek naar de staat van de archeologisch belangrijke plekken heeft de Rijksdienst voor Cultuur en Educatie bodemonderzoek gedaan in 100 vindplaatsen. En Hiaure was daar één van. Woensdag 23 september is hier in de terp geboord, zowel rond de kerk als bij  onze...

 • 28-05-2015 11:56

  Oud papier

  Dinsdag 26 en woensdag 27 mei stond de oud-papier container weer op het erf van Douwe Bosch. Voor ons werk is de opbrengst van het oud-papier onmisbaar. 

 • 24-05-2015 09:38

  Spirituele wandeltocht

  Ds. Bernard Keizer uit Oostrum organiseert elk jaar spirituele wandeltochten. De tocht doet deed ook dit jaar ons kerkje weer aan en wel op zaterdagmiddag 9 mei en op 23 mei voor een kort reflectief rustmoment. 

 • 18-03-2015 11:00

  Een revolutie vindt plaats onder water......... lezing door Henk Simonsz donderdag 26 maart

  Een revolutie vindt plaats onder water. Historische vissoorten komen massaal terug naar de Dongeradelen. Spreker: Henk Simonsz, professioneel roofvisser. Hij ontwikkelt al 20 jaar hengelsportattributen (Spro) voor de Europese markt. Vroeger had bijna elk dorp nog beroepsvissers die vooral...

 • 07-03-2015 15:18

  Maandag 2 maart: Vergadering DLE en Dorpsbelang

  Maandagavond 2 maart vergaderde begrafenisvereniging De Laatste Eer in onze kerk. Aansluitend, om 20.30 uur, vergaderde Dorpsbelang Hiaure met als extra punt informatie over woningisolatie. Zie voor de inhoud: www.samengoedbezig.nl

 • 01-03-2015 15:04

  Zondag 15 februari weer een Friestalige dienst

  Ook deze maand hield het Frysk Oekumenysk Wurkferbân weer een Friestalige dienst in Hiaure. Voorganger was ds G.J.Hoogterp. Hiernaast (onderaan) een orgelimprovisatie op gezang 170 dat die zondag op de liturgie stond, maar dan van Leo Ravensbergen.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>